Každý dopis má svého čtenáře

 • Víte, že poštou zasílaný direct mail bývá v 99 % přečten?
 • Víte, že reklamní e-mail 90 % příjemců nečte?
 • Víte, že poštou zaslaná nabídka má 3x vyšší tržby, než stejná nabídka zaslaná pouze e-mailem?
 • Víte, že zaslání dopisu je levnější než 1 placený proklik z reklamy na webu?
 • Víte, že personifikací sdělení dosáhnete většího účinku?
 • Víte, že barevná personifikace je účinnější?
 • Víte, že společnost INFAS patří mezi přední poskytovatele direct mailových služeb?
 • Víte, že naše kvalitativní a bezpečnostní certifikáty a postupy vám zajistí vysokou ochranu vašich dat?
 • Víte, že zaslat 100 000 dopisů je otázkou 1 dne?
 • Víte, že vám poradíme ZDARMA?

Pokud ještě něco nevíte, pište na dm@infas.cz nebo volejte 242 408 521.
Další informace najdete na www.infas.cz

 • infas_kolotoc_web_940x355_016.jpg

Organizace zpracování zakázek

Všechny procesní činnosti jsou organizovány dle platných standardů, zákonů a směrnic.

Příjem dat - provádíme emailem, FTP, na CD, vždy předpokládáme, že data jsou šifrována. Příjem dat vždy potvrzujeme.

Příjem materiálů na sklad - probíhá dle manuálu pro skladování.

Příprava a kontrola tiskových formulářů - probíhá ihned po přijetí dat. Skenované vytisknuté formuláře (PDF) jsou zasílány ke kontrole.

Příprava dat pro tisk - data jsou upravena speciálním programem, který provede třídění dat dle počtu listů v obálce, provede skupinování pro jednoho klienta, výpočet poštovného a třídění zásilek dle poštovních předpisů. V případě, že jsou data připravena do tiskových (spoolových) souborů, již nelze využít našich speciálních programů pro třídění a svazkování zásilek a tím využít maximálních slev u České pošty. V tomto případě se používá tiskový soubor tak, jak je připraven od klienta.

Tisk provádíme na tiskárnách s pěti vstupními podavači, což umožňuje střídání tisků na 5 různých vstupních formulářů. Při tisku vzniká protokol o tisku konkrétní dávky.

Obálkování - probíhá kontinuálně po tisku, čtení OMR nebo Barcode se sekvenčními kódy a paritou zabezpečuje bezchybné vkládání listů i příloh. Výstupní kontrolu a evidenci provádí stroj a ještě zařízení pro čtení čárového kódu na výstupu stroje.

Svazkování a expedice - následuje ihned po obálkování. Zásilky jsou paletovány a připravovány k předání do poštovní přepravy. Statistika obálkování a poštovného je umísťována na www.infas.cz/klient, kde je po zadání hesla průběžně k dispozici.

Třídění vrácené pošty je standardní službou.

Aktuální zůstatky skladu jsou online na internetu. Archivace dat je součástí evidence a provádí se po každé zakázce a po dobu šesti měsíců je přístupná na záložním serveru.

Elektronicky (email) nebo automatizovaně se provádí objednání dotisků formulářů a obálek.

Kontrolní činnost a hodnocení kvality se provádí dle manuálů a směrnic.

Platební podmínky:
Práce a materiál 30-60 dní.
Poštovné 30 dní pří týdenním vyúčtování, 14 dní při měsíčním vyúčtování.

 • Najděte nás:

  Udržujte s Námi kontakt pomocí sociálních sítí

 • Klientské stránky

  Zde se můžete přihlásit do klientské sekce

 • Dotazník

  Zde se mohou naši klienti přihlásit do Dotazníku společnosti INFAS, a.s.

Copyright © 2016 Infas.cz. All Rights Reserved .